Produkcja i usługi

Produkcja i usługi

  • budowa, przebudowa i remonty dróg
  • wytwarzanie masy mineralno-asfaltowej
  • wytwarzanie betonu
  • badanie wskaźnika zagęszczenia
  • sprzedaż paliw ON i etyliny
  • przeglądy techniczne pojazdów
  • usługi sprzętowe
  • usługi zimowego utrzymania dróg
Kontakt

Siedziba Główna

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. Grabowiecka 18 b
22-500 Hrubieszów

biuro@prdmhrubieszow.com.pl +48 84 696 20 02

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7-15

Centrum Dystrybucji

Wytwórnia Mas Bitumicznych
Wytwórnia Betonu
ul. Nowa 38
22-500 Hrubieszów

labor@prdmhrubieszow.com.pl +48 84 696 42 52

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7-15

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul. Grabowiecka 18 b
22-500 Hrubieszów

84 696 20 02 84 696 20 03

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7-19
sobota: 7-15

Stacja Paliw

ul. Grabowiecka 18 b
22-500 Hrubieszów

84 696 20 02 84 696 20 03

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7-19
sobota: 7-15

Konto PEKAO S.A.: 18 1240 2829 1111 0000 4027 0355

PKO B.P.: 78 1020 5356 0000 1602 0005 5335

NIP: 919-15-08-658

KRS: 0000128746

Zapraszamy do współpracy
baner unijny
©2024 PRDM Hrubieszów
Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: