Powrót do strony powitalnej

Dotacje unijne

Dotacja na kapitał obrotowy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie otrzymało dofinansowanie projektu: Dotacja na kapitał obrotowy programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 nr umowy POPW.01.05.00-06-0216/20-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Planowane efekty:

Otrzymane dofinansowanie będzie zaspokajało koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup materiałów czy ubezpieczenie działalności oraz inne wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa.


Wartość projektu netto: 239 723,31 zł

Wartość Funduszu Europejskiego: 239 723,31 zł

Polityka prywatnosci, © 2001-2022 NetPartners. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.