Powrót do strony powitalnej

Informacje o Firmie

Układarka zakupiona przy finansowym wsparciu U.E.     Mamy przyjemność przedstawić Państwu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Chociaż nasze Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku, to posiada długoletnie szerokie doświadczenie, bowiem firma została wydzielona z Rejonu Dróg Publicznych, który działał na tym terenie już od 1975 roku.
     Realizacja ważnych obiektów drogowych na terenie byłego województwa zamojskiego pozwoliła nam pokazać, że jesteśmy wykonawcą solidnym i poważnym, co stawia nas wśród najbardziej renomowanych firm drogowych w tej części Polski. Naszym Klientom oferujemy to, co najważniejsze we współczesnym budownictwie, tj. wysoką jakość świadczonych usług i krótkie terminy realizacji.
     Naszą specjalnością jest budowa, remonty i utrzymanie dróg. Mamy nadzieję, że informacje przedstawione poniżej zachęcą Państwa do współpracy z naszą firmą.

W 2005 roku zakupiliśmy rozkładarkę betonu asfaltowego przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

do góry

Kilka słów o historii Firmy

betoniarka TEKA     W 1975r. w wyniku reformy administracyjnej kraju powstał w Hrubieszowie Rejon Dróg Publicznych z byłego Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych oraz dwu wytwórni mas bitumicznych w Hrubieszowie i Tyszowcach należących przedtem do RDP w Tomaszowie Lubelskim. W 1991r. z Rejonu Dróg Publicznych w Hrubieszowie wydzielono Gospodarstwo Pomocnicze z którego rok później powstało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Hrubieszowie. W swojej nowej strukturze Przedsiębiorstwo kontynuowało działalność sprzed 1992r. wykonując budowę i modernizację sieci drogowej na terenie województwa zamojskiego. Powstały wtedy takie obiekty jak sieć dróg o nawierzchni betonowej, modernizacja drogi Chełm - Hrubieszów, przebudowa węzła drogowego na przejściu granicznym w Zosinie, budowa dróg gminnych. W 1999 roku Przedsiębiorstwo sprywatyzowano i funkcjonuje teraz jako Spółka z o.o., w której 100% udziałów posiadają pracownicy.

do góry

Potencjał kadrowy

     PRDM Sp. z o.o. w Hrubieszowie zatrudnia obecnie 96 osób personelu stałego, z tego 24 osób kadry inżynieryjno-technicznej i administracyjnej. Nasza kadra to ludzie wykształceni, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadanie stałej i odpowiednio przeszkolonej siły roboczej daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność prawidłowego wykorzystania potencjału technicznego Przedsiębiorstwa.
do góry

Sytuacja finansowa

     Przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia wykazuje stały rozwój. Świadczą o tym rosnące obroty (rys. poniżej). Nasza firma cieszy się również zaufaniem banków, co przejawia się między innymi udzielaniem przez nie odpowiednich gwarancji przy realizacji robót.

obroty

do góry

Polityka prywatnosci, © 2001-2022 NetPartners. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.